МАТРИЦА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИЯ ТЕНИСИСТ

February 11th, 2016 by tennis-silistra.com

тенис деца тренировки упражнения корт

МАТРИЦА ЗА РАЗВИТИЕТО НА  МЛАДИЯ  ТЕНИСИСТ

АВСТРАЛИЙСКА ТЕНИС ФЕДЕРАЦИЯ

tennis.com.au/play/become-a-pro/athlete-development-matrix

 

 Р А З В И Т И Е     Д Е Ц А     4- 7 г.

Ф И З И Ч Е С К О    Р А В И Т И Е

Двигателни умения

 • Усъвършенстване основни двигателни умения като скачане, подскачане, прескачане, странично скачане и бягане.
 • Възможност да се движи стабилно, с очи напред, главата балансирана между раменете,като ръцете диктуват скоростта на краката.
 • В състояние е да скочи напред или нависоко, подпомаган от засилването на ръцете и след това да се приземи в равновесие.
 • Да умее да скача на малки разстояние в различни целеви посоки добре балансиран /напред, назад и настрани/ с десен и ляв крак. Да бъде в равновесие при приземяване и да не докосва земята с ръце или с обратен  крак.
 • Способен е на странични стъпки наляво и надясно, както и бърза смяна на посоките.
 • Може да подскача в различни ритми.
 • Може да преминава в един двигателен модел към друг /например от бягане към подскачане/.

Основни умения

 • Възможност с една ръка да хвърля, улавя и да удря.
 • Възможност да хвърля със замах през рамо с предпочитаната ръка на къси разстояния  до 10 м.Техниката трябва да се извърши със завъртане на рамото, а не само от лакътя и ръката.
 • В състояние е да хвърли топка отдолу с лява и дясна ръка на близко разстояние.
 • В състояние е да улови топка с две ръце, с лява и дясна ръка на много къси разстояния.
 • Може да удари топка – търкаляща или подскачаща с ракета – отляво и отдясно с две или с една ръка.

Умения за физическо владеене

 • Усъвършенстване на координацията,владеене на тялото и равновесието / увеличаване честотата на движение.
 • Може да координира  „очи-крака”  и „очи-ръце” на тялото в трите равнини на движение.
 • Способност да поддържа равновесие в различни нива на опора- с прави крака, свити крака, седнал и пр.
 • Възможност  да коригира положението на тялото си  за да възстанови най-добро положение за равновесие.
 • Възможност да контролира тялото си във въздуха  така,че да бъде готов след скока да промени посоката .
 • Възможност да изпълнява основни повтарящи движения например потупване на топка при постоянно движение на долната част на тялото.
 • Има умения да хвърли, да улови или да вземе топка  по време на движение.
 • Може да регулира скоростта на движение при прескачане, при удряне или при хващане.

Гъвкавост

 • Да са запознати с основните принципи на разтягане.
 • В състояние е да контролира тялото и крайниците си при извършване на динамични упражнения за гъвкавост.
 • Да разбира, че упражненията за гъвкавост му помагат да подготви тялото си за по добра игра и забавления.
 • В състояние е да изпълнява леки статични разтягания като част от възстановяването.

Скорост / ловкост

 • В състояние е да ускори  от различни стартови позиции-  от неподвижено, с разтворени крака, извън баланс и пр.
 • Да може да тръгва и спира бързо след сигнал.
 • В състояние е да променя посоката на бягане при различни опорни крака.

Сила

Упражнения в които тялото е тежестта.

 • Може да поддържа тялото си при катерене и люлеене – в различни посоки.
 • Може да изпълнява коремни преси, цигански колела, челна стойка и начални варианти на лицеви опори.

Издръжливост .

Няма специфични тренировки, но тренира аеробния си метаболизъм чрез други спортове и забавни игри, характеризиращи се с голяма физическа активност.

Общо активни спортни занимания.

Да се насърчават да участват в различни спортове и други занимания с висока физическа активност. Да се занимават с гимнастика и танци /увеличаване на координация, сила, баланс, гъвкавост/, футбол, баскетбол, кънки / развиване на очи-ръце и очи- крака координация, бързина, издръжливост, баланс/, лека атлетика, плуване /развитие на двигателна система и основни двигателни умения/.

Движения с крака . Да може да позиционира тялото си около топката -отпред, отзад, отстрани при спряла и при топка в движение.

Спомагателни умения.

Да осъзнава важността на хидратиране на тялото преди, по време и след тренировка.

Време за физическа активност: 30% или 3-4 часа тенис и 70% или 5-7 часа –други спортове на седмица.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    Р А З В Т И  Е

Основни характеристики

Развитие на координирана връзка между възприятие и действие.Може да преценява и реагира на различни траектории на топката – високи, ниски, къси, дълбоки. В състояние да реагира на различни скорости на топката.

Да използва стабилна позиция за удряне.Да може да използва затворена и полуотворена позиция  в зависимост от случая и да прехвърля тежестта си от заден на преден крак. При движение да поддържа балансирана позиция на главата и рамената си.

Да не използва екстремни хватове. Форхенд – източен или полу-западен. Бекхенд с една ръка – източен хват. Бекхенд с две ръце – горна ръка източен бекхенд ,долна – източен форхенд.

Придобиване на основни техники на тениса.Основни удари – По отскочила топка – Да използва прости, компактни движения, но не ограничени с постоянна точка на контакт,  отстрани и отпред тялото.

Форхенд и бекхенд волетата се характеризират с кратки движения, като главата на ракетата да е над китката и точката на контакт /на блокиране  да е пред тялото.

Сервиза да е просто движение над рамо. Смач – в състояние да контактува с топката в отворена позиция.

Т А  К Т И Ч Е С К О       Р А З В И Т И Е

Основни характеристики.

 • Използва основните тактики за единична игра – петте тактически ситуации /Когато сервира, когато ретурира, когато разиграва от задна линия, когато атакува и когато го атакуват/.
 • Има умения да прехвърля топката над мрежата в разиграване /стабилност/.
 • Може да движи противника / точност/.
 • Може да избере оптимална позиция на корта за разиграване и състезаване.

Разбира как и кога да атакува и да се защитава, в идеалния случай и да контраатакува.

Р А З В И Т И Е   П С И Х И К А /умствено развитие/

Мотивация .

 • Собствена мотивация
 • Съзнателно работи и прави нещата добре.
 • Желание за разрешаване на проблемите и търсене на отговори
 • Радва се на това , което прави и се забавлява/ основна причина за да тренира тенис /.

Концентрация

 • Способност да насочи вниманието си към различни стимули.
 • Може да създава, имитира форми / картини чрез игра.

Контрол на мисли

 • Показва позитивно мислене и самочувствие в благоприятна среда.
 • Преживява и се радва на технически, тактически или физически успех.

Други психологически умения.

Показва дисциплина чрез подобряване на разбирането на резултатите от различни видове поведения.В състояние е да следва основните правила на играта и точкуването.Демонстрира положително отношение към ученето.

 

Р А З В И Т И Е   С О Ц И А Л Н И   У М Е Н И Я

Може да взаимодейства и комуникира с връстници от различни спортове.Може да работи и подпомага други играчи, да сътрудничи при игра на двойки и при обучение. Радва се при работа и обучение с други треньори и инструктори. Може да работи и тренира както с момичета, така и с момчета. Показва уважение към други играчи и треньори. Разбира основите и е способен на феaрплея в спорта.

 

Р О Л Я  Т А   Н А    Р О Д И Т Е Л Я

В началото проучете децата си дали се интересуват от спорт и им дайте възможност сами да изберат спорт от широка гама спортове без да наблягате на интензивни тренировки.Осигурете достъп и възможност на децата до съоръжения и игри където могат да играят забавни игри. Подчертайте значението на училището. Укрепвайте доброто поведение на детето  като спортист.

З  Н А Ч Е Н И Е   Н А   О Б Р А З О В А Н И Е Т О

Наслаждавайте се на училището.Подкрепяйте участието на децата в ученически лагери и екскурзии, доколкото е възможно.Активно да участват в неспортни и спортни игри в училище .

С Ъ С Т Е З А Н И Я.  Т У Р Н И Р Н И  П Л А Н О В Е.

Активно участва и се наслаждава на всяка една игра,приема спортните предизвикателства като игра.Наслаждава се на конкуренцията вътре в  отбора, и на други прости единични игри. Все още не е запознат на организираната структура на тенис състезанията. Участва в различни състезания по спортни игри.

 

Р А З В И Т И Е    Д Е Ц А  7-10 г.

 

Ф И З И Ч Е С К О     Р А З В И Т И Е

 

Двигателни умения.Продължаване  на усъвършенстването.

 • Могат да се движат умело и да изпълняват основни двигателни умения като скачане, подскачане, прескачане, странично бягане , бягане /стълба, препятствия,въже, конуси и пр./ .
 • Може да координира горната и долната част на тялото при сложни движения като караоке стъпка, смяна на ритъм ръце – крака, кръстосана крачка и др. подобни.
 • Може да преминава от един вид двигателно умение към друг автоматизирано/ т.е от странично бягане  към линейно бягане и към подскоци/.
 • Полага 100% усилия през по-голяма част от времето.

Основни  моторизирани  умения

 • Забелязват се подобрения в прецизността /точността/.
 • Способен е да хвърля топка със замах през рамо в цел на по-дълго разстояние – до 15 м. Техниката трябва да тръгва от основата ротация  на кръста през  ротацията на рамото до горната част на ръката.
 • Може да изпълнява всякакви видове /по отскочила, въздушна, с различна компресия, с изместен център и пр./ хващания на топка  с всяка една ръка.

Физически специфични умения.

 • Координацията, баланса, смяната на движенията и ритъма трябва да се подобрят значително.Увеличава се честотата на движение и скоростта на движение.
 • Може да различи и координира движението между горна и долна част на тялото и лява и дясна част.
 • Показва подобрение на ритъма или тайминга в основните двигателни задачи.
 • Способен е да поддържа баланс на различни настилки и изменящи се повърхности / например на пръсти и пети, на пресечени терени и небалансирани повърхности/.
 • Способен е да контролира тялото си във въздуха, при високи скорости / преди скок и по време на приземяване,след приземяване и смяна на посоката/.
 • В състояние е да контролира   повтарящи се движения на горното част на тялото / например  тупане, подхвърляне  на топка/ и да ги координира с движения на долната част на тялото /например подскоци, кръстосано бягане и пр./ на високи скорости.
 • Може да изпълни на висока скорост комбинации с два крака / стълба, въже и пр./.
 • Може да реагира и движи  в отговор на различни сетивни дразнители – очи, ухо,усещане на високи скорости.

Гъвкавост.

В състояние е да изпълнява основни статични и динамични разтягания.

Скорост, ловкост.

Подобрението в голяма степен  се развива чрез упражненията за скоростна техника и физическо усъвършенстване.

Сила.

В състояние е да изпълнява упражнения с телесно тегло и опори за развитие на силовата издръжливост.

Мощ.

В състояние е да работи с лека медицинска топка за различни видове хвърляния /през рамо, отдолу, отстрани , нагори и пр./. Може да извършва подскоци многократно и контролирано.

Издръжливост.

В състояние е да се състезава в други  игрови спортове, характеризиращи се с високо ниво на физическа издръжливост  /баскетбол, футбол, хандбал/ в продължение на 30 мин. без признаци на умора.

Други спортове, практикуване.

Да се насърчават да участват в различни спортове и други занимания с висока физическа активност.Да се занимават с гимнастика и танци /увеличаване на координация, сила, баланс, гъвкавост/, футбол, баскетбол, кънки / развиване на очи-ръце и очи- крака координация, бързина, издръжливост, баланс/, лека атлетика, плуване /развитие на двигателна система и основни двигателни умения/.

Движения с крака.

 • По-добре да умее да позиционира тялото си до и около топката /да „покрива” топката/, особено когато се движи напред.
 • По –добре умее да синхронизира движението си с крака / т.е. сплит степ / при удари от основна линия, сервиз и ретур.
 • Способен е да поддържа или възстанови основна равновесна позиция  на основна линия след изпълнение на сервиз , ретур  и дълбоки топки  в различни позиции от дъното на корта

Спомагателни  умения.

 • Има умения да разграничи здравословните храни и течности.
 • В състояние да се храни и хидратира правилно преди , по време и след тренировка.

Тренировъчно време. 7-8 годишни – 40-50% или 4-5 часа тенис и50-60% или 6-7 часа други спортове.9-10 г. 50-60% или 7-9 часа тенис и 40-50 % или 5-7 часа други спортове.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    Р А З В И Т И Е

Основни характеристики

Развитие на координацията между  възприятие и действие.

 • Може да направи преценка и реагира адекватно на различни траектории на топката/ високи, ниски, къси, дълбоки/ от различни позиции на корта.
 • Има умения да се нагоди и реагира  на различни по скорост и спин топки.
 • Опитва се да вземе топката по възходяща траектория колкото е възможно по-често.

Реагира на звуковото съпровождане  при вземане на ударна позиция.

Може да използва отворена и полу-отворена стойка.

Способен е на удар от различни опори – на един крак, при движение назад и пр., но се стреми до голяма степен да прехвърли тежестта си напред.

Поддържа балансирана , неутрална позиция на главата спрямо рамената.

 

Ротация/завъртане/ на тялото и контрол на топката

 • Способен е да контролира траекторията на ракетата при  удари с долно и горно въртене на топката/ топспин и слайс/ и слайс при сервиза.
 • Демонстрира усещане,чувство при дълбоки удари, волета и смачове в играта на мини-тенис.
 • Подобряване обработката на топката с ракета чрез  къси волета  и къси топки .

Използване на приемливи хватове.

Т А К Т И Ч Е С К О    Р А З В И Т И Е

Основни характеристики.

Умее да изпълнява основните тактики на сингъл във всяка от петте тактически ситуации.

 • Свободно владеене на ударите над мрежа и в корта.
 • Може да движи противника като използва ширината и дължината на корта.
 • Може да поддържа и възстановява балансирана  позиция на основна линия  след удар.

В състояние е да провежда опростена атака, опростена защита и контраатака.

Има възможност да конструира  развитието на точките на база разбиране на причинно-следствена връзка.

 • Какво е на-вероятно да се случи когато топките са изпратени на определено място на корта.
 • Когато вземе топката рано и когато „натисне” противника.
 • Необходимостта да играе удари с определена последователност за да постигне желаните резултати.

Разбира ролята и концепцията на играчите и отбора при играта на двойки.

Умение да се използват петте тактически ситуации

Когато сервира:

 • Способен е да насочва топката към места които ще затруднят или накарат противника да играе в движение

Когато ретурира:

 • Може да ретурира така, че да предизвика противника да се движи или в определена цел.
 • Да владее дълбоки ретури или на слаби сервизи да атакува под ъгъл или по правата.

Игра на основна линия:

 • Възможност за запазване на топката в игра и държане на противника на задна линия при разиграване от основна линия.
 • По време на разиграване от основна линия да движи противника по ширината на корта.
 • Да разпознава и умело да използва възможността да удари топката по- високо или по-дълбоко за да държи добра позиция при разиграване, но също така и да постави противника си под напрежение при нужда.

Атакуване на мрежете:

 • Има умения да удари топката по- рано и по-високо за да излезе напред.

Когато го атакуват:

 • Възможност да избере минаващ удар ,най-често  лоб /поради по-малката сила и мощ/.

П С И Х И Ч Е С К И / М Е Н Т А Л Н И /   У М Е Н И Я

Мотивация:

 • Вътрешна мотивация.
 • Видимо работи и се старае да прави нещата добре.
 • Да умения да решава проблеми и да търси отговори.
 • Радва се на учението и играта и се забавлява /което все още е основно /.
 • Полага  100% усилия през по вече   време.
 • В състояние е да си поставя прости цели.

Концентрация:

 • Насочва вниманието си при различни стимули.
 • Създава  все по-специфични изображение чрез игра.

Контрол на мисли:

 • Показва позитивно мислене и самочувствие в подкрепяща го среда.
 • Преживява и радва при тактически, технически или физически успех.
 • Опитва се да приложи  това, което е правил на тренировъчни игри.

Контрол на емоции:

 • Може да се отпусне чрез игри и забавления.
 • Може да се наслаждава на действията си, независимо от резултата.

Други психологически способности:

 • Показва дисциплина чрез разбиране на резултатите от различни  типове поведения.
 • Познава основните правила на играта и точкуването.
 • Демонстрира положително отношение към ученето.
 • Запознат е с турнирите от Големия шлем и отборните  турнири Дейвис и Фед къп.

С О Ц И А Л Н И   У М Е Н И Я

 • Могат да комуникират с връстниците  си в различни спортни условия.
 • Могат да се кооперират с връстниците си по двойки или в отбори.
 • Имат умения да работят и учат с различни треньори или състезатели.
 • Може да тренира кооперативно както с момичета, така и с момчета.
 • Разбира основите на „честната игра”.
 • Може да се идентифицира в ролята на модел за поведение на спортист.

Ролята на родителите  и подкрепата   им

 • Осигуряване  възможност и на достъп до съоръжения , където децата могат да се забавляват, и играят.
 • Подчертайте значението на училището.
 • Поставете победа и загубата като еднакво полезни в перспектива.
 • Продължавайте да насърчавате децата си в участие в различни спортове и други физически дейности.
 • Подкрепяйте доброто поведение като спортисти.

З Н А Ч Е Н И Е  Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О

 • Уточнете с детето, че учението е приоритет през цялото време на детството и юношеството.
 • Поощрявайте децата си да участват в ученически лагери и екскурзии където е възможно.
 • Децата активно да участват в спортните игри в училището, участие в тържества, карнавали и между училищни първенства
 • Показват значителни спортни умения като атлети.

С Ъ С Т З А Н И Я   /  Т У Р Н И Р И

 • Активно да практикува и да се наслаждава на отборните и кръговите турнири.
 • Има възможност да се състезава с момчета и момичета  в по-вечето дейности и да  играе двойкови мачове.
 • Да участва средно  2 часа на седмица в мачове.
 • Да направи 6-8 турнира годишно, като  изиграе поне по 3 мача на турнир / 2 победи/, така че да придобие опит както с положителните , така и с отрицателните резултати.
 • На година да изиграе приблизителни  15 единични и 25 мача на двойки.
 • Не съществуват ранглисти и класирания в тази категория.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Публикации, Състезатели, Тенис, Тренировки, Треньори | Comments Off on МАТРИЦА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИЯ ТЕНИСИСТ

Comments are closed.